Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

                Organizacja Pożytku Publicznego

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Konto bankowe Stowarzyszenia
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie
69 9048 0007 0000 5180 2000 0001
NIP 777-279-98-05
REGON 634624267
KRS 0000208517Kod QR adresu strony www
dla urządzeń typu Mobile.

Kod QR strony www

Walne Zgromadzenie 2019

Zarząd Stowarzyszenie na podstawie § 12 punkt 2 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 26 czerwca 2019 r. godz. 18.10

w Mosińskiem Ośrodku Kultury (sala plastyczna), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Sprawozdawczo-Wyborcze.

Program zebrania:

 • Sprawozdanie finansowe za rok 2018
 • Zatwierdzenie sprawozdania
 • Projekty realizowane w 2019 r.
 • Wybór Członka Zarządu Stowarzyszenia
 • Promocja i finansowanie działalności Stowarzyszenia
 • Aktualności
 • Dyskusja i wnioski

 

Prosimy o obecność na zebraniu - zgodnie ze Statutem § 14 pkt  4 dla ważności uchwał konieczna jest obecność 40% członków Stowarzyszenia.

Na zebraniu będzie można uregulować składki członkowskie.

 

Za Zarząd Stowarzyszenia

Elżbieta Andrzejczak

Prezes Zarządu

 


Hipoterapia 2019

Od 4 kwietnia rozpoczynamy zajęcia z hipoterapii w Baranówku w Fundacji Stworzenia Pana Smolenia.

Zapraszamy w czwartki od godziny 16:00 do 18:30.

Zapisy telefonicznie pod nr 889 982 525.

 

Zajęcia zostały dofinansowane przez Powiat Poznański.

 


Impreza karnawałowa 2019

W środę 27 lutego 2019 r. mieliśmy "Imprezę karnawałową" dla dzieci i młodzieży.

Dziękujemy Mosińskiemu Ośrodkowi Kultury za udostępnienie sali i oprawę muzyczną.

Imprezę dofinansowała Gmina Mosina.

 


Dla osób z porażeniem mózgowym

Otrzymaliśmy e-mail z Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu o rozpoczęciu projektu p.n. "Upowszechnienie wspomaganej

diagnostyki funkcjonalneji rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym

w Województwie Wielkopolskim".

 

Cała treść e-maila znajduje się tutaj.

 

Dokumenty niezbędne:

 


Zimowe zajęcia 2019

W okresie ferii zimowych w świetlicy SOSW przy ul. Topolowej odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.

W zajęciach uczestniczyło piętnaścioro niepełnosprawnych osób pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.


Projekt dofinansowała Gmina Mosina.

 


Podatki po nowemu

Otrzymaliśmy informację z Krajowej Administracji Skarbowej o nowym sposobie rozliczania podatków PIT za rok 2018.

 

Informacja dotyczy także sposobu przekazywania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

 

Prosimy zainteresowanych o zapoznanie się z informacjami na naszej stronie internetowej

 

oraz na stronie Ministerstwa Finansów.

 

Pismo KAS znajduje się tutaj.

 

Poniżej linki do stron Ministerstwa Finansów.

 

www.podatki.gov.pl

https://www.podatki.gov.pl/pit/dla-opp/

 


1% podatku PIT za 2017 rok

Otrzymaliśmy szczegółowe rozliczenie wpłat 1% podatku PIT za 2017 rok na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

Na konto Stowarzyszenia wpłynęło:

 • 52 425,65 zł
 • z 43 Urzędów Skarbowych
 • od 672 podatników - darczyńców
 • dla 9 beneficjentów oraz dla Stowarzyszenia na cele statutowe
 • w czasie od 16.02 do 28.09.2018 r.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za ich wspaniały dar na rzecz osób niepełnosprawnych.

 


Zajęcia z hipoterapii w Baranówku

Od 24 kwietnia podopieczni Stowarzyszenia korzystają z hipoterapii w Fundacji Stworzenia Pana Smolenia w Baranówku.

Zajęcia opłaca Stowarzyszenie, dojazd we własnym zakresie.

Zajęcia odbywają się we wtorki w godzinach 16:00 do 18:30.

Zapisy pod tel. 889 982 525.

 

Projekt dofinansował Powiat Poznański.

 


Zajęcia w czasie ferii

W okresie ferii zimowych, w dniach 12.02. do 23.02. odbyło się sześć 4-godzinnych zajęć dla niepełnosprawnych

dzieci i młodzieży. Różnorodne zajęcia prowadzili nauczyciele i pomoce nauczycielskie z SOSW w Mosinie.

 

Zajęcia dofinansowała Gmina Mosina.

 


Copyright © 2019 Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.