Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

                Organizacja Pożytku Publicznego

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

Konto bankowe Stowarzyszenia
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie
69 9048 0007 0000 5180 2000 0001
NIP 777-279-98-05
REGON 634624267
KRS 0000208517Kod QR adresu strony www
dla urządzeń typu Mobile.

Kod QR strony www

Nowe konto bankowe

Założyliśmy nowe konto bankowe, które jest przeznaczone na składki członkowskie Stowarzyszenia.

Zalecamy dokonywanie wpłat składek tylko na to konto. Dokonywać można wpłat dokumentami papierowymi

(polecenie przelewu) lub poprzez bankowść internetową.

W polu "tytuł wpłaty" należy wpisać okres za jaki jest dokonywana wpłata.

Nowe konto ma postać: 

                                      07 9048 0007 2101 0000 5180 0004


Jednocześnie informujemy, że od 2023 roku składka członkowska za 1 miesiąc wynosi 10 zł.


 


 


 

1% podatku PIT za 2021 rok dla osób z niepełnosprawnościami

Otrzymaliśmy wpłaty dla Stowarzyszenia i rozliczenie z podatku 1% za 2021 rok.

Dla 9 beneficjentów oraz na cele statutowe Stowarzyszenia wpłacono:

- od 703 podatników,

- kwotę 64459,98 zł

- najwyższa pojedyńcza wpłata - 5463 zł

- najniższa pojedyńcza wpłata - 0,10 zł.

 

Dziękujemy wszystkim podatnikom za przekazanie 1% swojego podatku należnego na rzecz

naszego środowiska osób z niepełnosprawnościami.

 


Wycieczka do Łodzi

Dzień w Łodzi był cudownym czasem dla nas, wspaniale było zobaczyć tak piękne miasto i
 dowiedzieć się o nim ciekawych informacji, za co dziękujemy naszej przewodniczce.

Podziwialiśmy z autobusu stare fabryki 

Spacer ul. Piotrkowską zachwycił nas Architekturą 

Zwiedziliśmy Muzeum Kinematografii w Łodzi 

Zjedliśmy przepyszny obiad 

Na koniec zwiedzanie ZOO 

Dziękujemy Organizatorom za kolejną cudowną wycieczkę.

Kilka zdjęć z tej wycieczki.
l1

l2

l3

l4

l5

l6

 

 

 

 

 

Żegnaj Elżbieto ...

 

Ze smutkiem informuję, że o godzinie 6:30 dnia 21 sierpnia 2022 r. zmarła moja Żona Elżbieta Andrzejczak.

Była przez wiele lat Prezesem tego Stowarzyszenia.

Była dobrym człowiekiem.

Żegnaj Elżbieto - będzie mi Ciebie brakowało....

 

Pogrzeb odbył się w czwartek 25 sierpnnia.

 

Czesław Andrzejczak

 


Hipoterapia 2022

Zapraszamy na hipoterapię do Fundacji "Stworzenia Pana Smolenia" w Baranówku.
Jazdy odbywają się od 31.05.2022r. co wtorek (po 7 osób dziennie),
a od lipca będą odbywały się - zgodnie z harmonogramem fundacji - w piątki.
Chętnych prosimy o kontakt z wiceprezesem Stowarzyszenia -Tomaszem Górnym (tel.601696526).
Zajęcia dofinansowało Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

Walne Zebranie 2022

 

 

      W dniu 25.05.2022 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze członków Mosińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych . Obecna była między innymi Pani Elżbieta Andrzejczak pełniąca funkcję prezesa od chwili założenia Stowarzyszenia w 2004 roku do końca 2021 roku . Zrezygnowała z tej funkcji z powodu poważnej choroby. Jest jedną z założycielek Stowarzyszenia i wnosiła ogromny, decydujący o istnieniu i działaniu Stowarzyszenia wkład pracy. Na zebraniu członkowie wręczyli Pani Elżbiecie kwiaty dziękując w ten symboliczny sposób za długoletnią pracę.elzbieta

     Na zebraniu omówiono także działalność w roku 2021 i aktualną w 2022 roku (w tym sprawozdanie finansowe).

     Wybrano nową (od 25.05.2022 r.) Prezes Stowarzyszenia. Została nią Pani Luiza Rozwadowska.

 

 

 


1% podatku PIT za 2020 rok dla osób z niepełnosprawnościami

Otrzymaliśmy szczególowe rozliczenia wpłat 1% podatku PIT za 2020 rok na rzecz naszego Stowarzyszenia -

Organizacji Pożytku Publicznego.

Na konto Stowarzyszenia wpłynęło 81542,90 zł od 725 podatników

dla naszych podopiecznych oraz na cele statutowe.

 

Dziękujemy wszystkim podatnikom - darczyńcom za ich szczery dar na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 

Prezes Stowarzyszenia

Elżbieta Andrzejczak

 


Hipoterapia 2021

Zapraszamy na hipoterapię do Fundacji Stworzenia Pana Smolenia do Baranówka.

Jeździmy w piątki po południu.

Zapisy u Pani Prezes pod telefonem 889 982 525.

 

Projekt został dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

 


1% podatku PIT za 2019 rok dla niepełnosprawnych

Otrzymaliśmy z Urzędu Skarbowego rozliczenie wpłat 1% podatku należnego za 2019 rok na rzecz Stowarzyszenia

oraz naszych podopiecznych. Za 2019 rok otrzymaliśmy 54700,40 zł od 731 podatników dla 12 beneficjentów.

Zainteresowane osoby zostaną powiadomione o stanie ich środków finasowych na leczenie i rehabilitację.

 

Informacje z urzędu skarbowego nie zawierały danych, z którego urzędu otrzymaliśmy wpłatę 1% podatku,

jak to było w latach ubiegłych.

W związku z tym niektóre Organizacje Pożytku Publicznego zdecydowały się wystąpić z petycją

do Ministra Finansów o przywrócenie informacji o wpłatach z konkretnych urzędów skarbowych.

Tutaj znajduje się link do szczegółowej informacji oraz możliwości złożenia petycji do MF.

 

 

Elżbieta Andrzejczak

Prezes Stowarzyszenia

 


Copyright © 2023 Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.